ทีปังกรทวีวัฒนาวิชาการ เปิดบ้าน เหลือง - ฟ้า 2018

ผลการแข่งขัน

ตอบปัญหาวิชาการ
   ตอบปัญหาวิชาการ
 
ภาษาไทย
   แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
 
   แข่งขันคัดลายมือ (หัวกลม)
 
   แข่งขันเปิดพจนานุกรม
 
คณิตศาสตร์
   การแข่งขัน Four Stars
 
   การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
 
   การแข่งขัน Gold finger
 
วิทยาศาสตร์
   แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
 
   แข่งขันลูกโป่งน้ำล้มโดมิโน
 
   แข่งขันประดิษฐ์รถทามิยา
 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ประกวดมารยาทไทย
 
สุขศึกษาและพลศึกษา
   การแข่งขันฟุตซอลชาย
 
   การแข่งขันชักเย่อทีมผสม
 
   การแข่งขันกระโดดเชื่อกทีมผสม
 
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
   ทักษะวาดภาพระบายสี
 
   ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
 
การงาน อาชีพ และเทคโนโลยี
   ตอบปัญหา Office 2016
 
   การทำ Infographic
 
ภาษาต่างประเทศ
   แข่งขัน Spelling Bee
 
   แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
 
   แข่งขันคัดลายมือภาษาอังกฤษ
 
   แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
 
   แข่งขันตัดกระดาษ (จีน)
 
   แข่งขันวาดภาพจากข้อความ
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
   ทักษะลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด